Dövder | Kayaşehir İstanbul

Konut Kredisi Kullananlara Müjde

Konut Kredisi Kullananlara Müjde

Ban­ka­lar Bir­li­ği­’ne üye ban­ka tem­sil­ci­le­ri dö­viz­ze­de­le­rin so­run­la­rı­nı çöz­mek için kol­la­rı sı­va­dı. Dün Dö­vi­ze En­deks­li Ko­nut Kre­di­si Mağ­dur­la­rı Der­ne­ği­’nin (DÖV­DER) tem­sil­ci­le­riy­le ban­ka­la­rın üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri bir ara­ya gel­di.

19 Nisan 2014
bosluk
------   REKLAM ALANI ------  

SOSYAL MEDYA TAKİP

Başakşehir KayaşehirBaşakşehir KayaşehirBaşakşehir Kayaşehir
Başakşehir Kayaşehir