Devre Mülk Hakkı

Devre Mülk Hakkı

 Madde 57 – Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.

1 Ocak 2013
bosluk

Son Hükümler

Son Hükümler

A YASAKLAR:

    Madde 50 – Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanuna ve diğer kanunlara göre, bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakkı kurulamaz.

1 Ocak 2013
bosluk

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

A KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ:


I – ANAGAYRİMENKULÜN ARSASİYLE BİRLİKTE YOK OLMASI VEYA KAMULAŞTIRILMASI İLE:

1 Ocak 2013
bosluk

Kat Maliklerinin Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

Kat Maliklerinin Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

A KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI:

    I – GENEL KURAL:

    Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

1 Ocak 2013
bosluk

Kat Maliklerinin Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

Kat Maliklerinin Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

 A KAT MALİKLERİNİN HAKLARI:

    I – BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDE:

    Madde 15 – Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

1 Ocak 2013
bosluk

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Kurulması

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Kurulması

A GENEL KURAL:    Madde 10 – Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.

Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

1 Ocak 2013
bosluk

Genel Hükümler

Genel Hükümler

   A KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI:

    I – GENEL KURAL:

    Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

1 Ocak 2013
bosluk
------   SPONSOR BAĞLANTI ------ ------   REKLAM ALANI ------  

SOSYAL MEDYA TAKİP

Başakşehir KayaşehirBaşakşehir KayaşehirBaşakşehir Kayaşehir
Başakşehir Kayaşehir