Kat İrtifakı | Kayaşehir İstanbul

Devre Mülk Hakkı

Devre Mülk Hakkı

 Madde 57 – Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.

1 Ocak 2013
bosluk

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Kurulması

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Kurulması

A GENEL KURAL:    Madde 10 – Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.

1 Ocak 2013
bosluk

Genel Hükümler

Genel Hükümler

   A KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI:

1 Ocak 2013
bosluk
------ SPONSOR BAĞLANTI ------ ------   SPONSOR BAĞLANTI ------

SOSYAL MEDYA TAKİP—— SPONSOR BAĞLANTI ——-