Kat Maliklerinin Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

Kat Maliklerinin Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

A KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI:

    I – GENEL KURAL:

    Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

1 Ocak 2013
bosluk

Kat Maliklerinin Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

Kat Maliklerinin Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

 A KAT MALİKLERİNİN HAKLARI:

    I – BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDE:

    Madde 15 – Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

1 Ocak 2013
bosluk

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Kurulması

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Kurulması

A GENEL KURAL:    Madde 10 – Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.

Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

1 Ocak 2013
bosluk
------   SPONSOR BAĞLANTI ------ ------   REKLAM ALANI ------  

SOSYAL MEDYA TAKİP

Başakşehir KayaşehirBaşakşehir KayaşehirBaşakşehir Kayaşehir
Başakşehir Kayaşehir