Tüketici Hakem Heyeti’nden Kapıdan Satış Uyarısı

Son Güncelleme: 27 Kasım 2012 - 12:48 0 Yorum Yazar:

  • Anasayfa
  • Tüketici Hakem Heyeti’nden Kapıdan Satış Uyarısı
0 Paylaşımlar

Heyeti Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede kapıdan yapılan satışlar ile ilgili zaman zaman tüketicilerin mağduriyetlerinin ve hak kayıplarının olduğu ve bu nedenle, vatandaşların yoğun başvurularda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, “Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

Tüketici Hakem Heyeti’nden Kapıdan Satış Uyarısı

Kayaşehir İstanbul

Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü olduğu kanunla belirtilmiştir.Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir” denildi.

Kapıdan satış sözleşmelerinde mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az 16 punto ve koyu siyah harflerle yazılmış ‘Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz ibaresi olmak zorundadır’ ibaresinin yer alması gerektiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Tüketiciler Cayma Bildirimini Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle 7 gün içerisinde Noter, PTT aracılığı ile İadeli Taahhütlü göndermeleri, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına başvurarak ihtarname örneğini alarak, cayma hakkını hukuken kullanabilirler. Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye vermekle yükümlüdür. Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkım kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir. “


Tüketici Hakem Heyeti’nden Kapıdan Satış Uyarısı ile Benzer Yazılar:

27 Kasım 2012 Saat : 12:48

Tüketici Hakem Heyeti’nden Kapıdan Satış Uyarısı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   SPONSOR BAĞLANTI ------ ------   REKLAM ALANI ------  

SOSYAL MEDYA TAKİP

Başakşehir KayaşehirBaşakşehir KayaşehirBaşakşehir Kayaşehir
Başakşehir Kayaşehir